ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

Asmens duomenų tvarkymo politiką galima rasti čia. Asmens duomenų tvarkymo politika yra vieša ir prieinama kiekvienam suinteresuotam asmeniui ar įmonei.

Asmens duomenų politikoje pateikiama bendroji asmens duomenų tvarkymo informacija ir apibrėžiamos su Asmens duomenų valdytojų susiję asmens duomenų tvarkymo rekomendacijos.

Asmens duomenų valdytojas yra bendrovė „Gorenje“:
Gorenje, d.o.o.
Partizanska cesta 12
Si – 3320 Velenje
Slovėnija

Asmens duomenų valdytojas pasilieka teisę keisti privatumo politiką be išankstinio asmenų įspėjimo. Skelbdami asmens duomenų tvarkymo politiką internete, mes suteikiame jums nuolatinę prieigą prie šios politikos.

Ši asmens duomenų tvarkymo politika galioja visoms įmonėms, kurios yra įtrauktos į „Gorenje“ grupės įmonių sąrašą. Įmonių sąrašas skelbiamas.

Kokius asmens duomenis renkame?

Mes renkame ir tvarkome tik tuos asmens duomenis, kurie yra susiję su mūsų bendradarbiavimo tikslu. Renkami ir tvarkomi tik minimalūs tiesiogiai susiję duomenys.

Norint tvarkyti asmens duomenis, tam turi atsirasti tinkamas pagrindas.  Taigi, mes asmens duomenis renkame ir tvarkome tik šiais atvejais:

  • kai turime tiesioginį sutikimą;
  • kai tam yra tinkamas teisinis pagrindas;
  • esamų sutartinių santykių atveju arba derybų dėl sutartinių santykių metu (sutartiniais santykiais laikomas ir paprastas užsakymas ar kvitas).

Tvarkydami asmens duomenis mes stengiamės rinkti tik minimalų kiekį asmens duomenų, kurie yra būtini asmens duomenų tvarkymo tikslui ir ketinimams pasiekti.

KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ DUOMENIS?

Tikslai

Visais asmens duomenų tvarkymo atvejais laikomasi nurodyto pirminio duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslo.

Įstatymų ir reguliavimo įpareigojimų laikymasis

Mes jūsų duomenis naudosime, laikydamiesi su asmens duomenų tvarkymu susijusių teisinių įsipareigojimų. Gali būti, jog šiuo tikslu turėsime jais pasidalyti su priežiūros ir kitomis susijusiomis institucijomis.

Su kuo mes galime pasidalyti jūsų duomenimis

Jūsų duomenimis, kuriuos mes renkame aukščiau nurodytais tikslais, galime pasidalyti su kitomis „Gorenje“ grupės įmonėmis ir subrangovais, kurie teikia paslaugas „Gorenje d.o.o.” ar kitoms „Gorenje“ grupės įmonėms, pvz.: teikiančioms „Gorenje“ informacinės sistemos veiklos ir funkcijų IT palaikymo paslaugas.

Visi antriniai duomenų tvarkytojai privalo tvarkyti jūsų asmens duomenis, vadovaudamiesi rekomendacijomis ir taisyklėmis, kurias „Gorenje“ grupė pateikia sutarties arba esamos sutarties priedo forma. Tai užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį.

Jūsų duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Jūsų pateikti duomenys yra saugomi ir tvarkomi tik Europos Sąjungos ribose. Jūsų asmens duomenys neperduodami trečiosioms šalims (ne ES šalims).

Dalijimasis apibendrinta ar anonimiška informacija

Apibendrintais ar anonimiškais duomenimis už “Gorenje” grupės ribų mes galime pasidalyti su savo partneriais – tyrimų grupėmis ar švietimo įstaigomis. Pavyzdžiui, viešai dalytis informacija mes galime, norėdami parodyti verslo tendencijas, tačiau tokiu būdu atskleisdami duomenis, mes nepateiksime jokių duomenų, kurie galėtų padėti identifikuoti asmenį.

Kiek laiko yra saugomi jūsų duomenys?

Mes saugome jūsų duomenis tol, kol galioja jūsų sutikimas. Jeigu norite atšaukti savo sutikimą ir nebesinaudoti su prijungtu įrenginiu susijusiomis paslaugomis, atsiųskite mums elektroninį laišką adresu gdpr@gorenje.com.

Jei saugoti duomenis mus įpareigoja kuris nors norminis ar teisinis reikalavimas, jie saugomi tiek, kiek teisiškai reikalaujama.

Kai asmens duomenys mums nebereikalingi , mes juos galime sunaikinti, ištrinti, anonimizuoti ar pseudonimizuoti.

Asmenų teisės

Visi savo asmens duomenis mums patikintys asmenys turi daug teisių, kuriomis gali pasinaudoti. Tarp jų:

  • teisė naudotis mūsų saugomais Asmens duomenimis ir tvarkyti juos, siekiant gauti informaciją apie tai, kaip atitinkami duomenys yra tvarkomi;
  • tam tikrais atvejais teisė atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Jei turėsime kitą teisėtą priežastį tęsti jūsų asmens duomenų tvarkymą, jis bus tęsiamas (bet kuriuo atveju, informuosime jus apie pasitraukimo iš susitarimo procedūrą);
  • teisė ištaisyti savo duomenis, jei saugomi ir tvarkomi asmens duomenys nėra tikslūs arba išsamūs;
  • teisė ištrinti asmens duomenis. Šiuo atveju, mes galime toliau saugoti asmens duomenis, jei turime tam įgaliojimus ar privalome pagal galiojančius reikalavimus,
  • teisė prieštarauti ir reikalauti, kad tam tikromis aplinkybėmis apribotume jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, galite susisiekti su mūsų palaikymo komanda elektroninio pašto adresu: gdpr@gorenje.com.

Duomenų tvarkymo pasekmės

Asmens duomenų tvarkymas daugeliu atvejų yra susijęs su jūsų (asmens) ir „Gorenje“ grupės verslo santykiais. Kadangi surinkti duomenys jokiais atvejais nėra naudojami profiliavimui ar automatizuotam sprendimų priėmimui, padariniai ir poveikis asmens duomenų tvarkymui vertinami nedidelį poveikį asmenų privatumui turintis duomenų tvarkymas.

Ko mes tikimės iš jūsų?

Jūsų atsakomybė yra pateikti mums tikslius ir atnaujintus duomenis. Įvykus kokiems nors jūsų asmens duomenų pasikeitimams, jūs privalote kaip įmanoma skubiau apie juos mus informuoti.

Kaip mes apsaugome jūsų duomenis?

Norėdami gauti papildomos informacijos apie tai, kas išdėstyta aukščiau, arba susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu, rašykite mums adresu:

Data Protection Officer Mitja Kozar
Partizanska cesta 12,
3320 Velenje
Slovėnija
El. paštas: gdpr@gorenje.com